Zapasy Bydgoszcz - Facebook Zapasy Bydgoszcz - Instagram Zapasy Bydgoszcz - Twitter
Zarząd
PREZES – Ryszard Wolny
V-CE PREZES – Mirosław Tabor
V-CE PREZES – Tadeusz Wojnar
CZŁONEK ZARZĄDU – Mirosław Bajer
CZŁONEK ZARZĄDU – Adam Jaroszek
CZŁONEK ZARZĄDU – Grzegorz Kolasa
CZŁONEK ZARZĄDU – Ryszard Hahn
CZŁONEK ZARZĄDU – Mieczysław Siorak
CZŁONEK ZARZĄDU – Andrzej Kremer

Komisja Rewizyjna

CZŁONEK – Piotr Sudek
CZŁONEK – Krzysztof Michniewicz
CZŁONEK – Roland Lukas