Zapasy Bydgoszcz - Facebook Zapasy Bydgoszcz - Instagram Zapasy Bydgoszcz - Twitter
MKZ Unia Racibórz

Klub Sportowy Unia Racibórz powstał w 1946 roku jako klub ZEW (Zakłady Elektrod Węglowych). Wszystko zaczęło się od piłki nożnej, później powstały inne sekcje, m.in. ciężko atletyczna (zapasy, ciężary). Sekcja zapaśnicza powstała w 1946 roku w klubie Zryw Racibórz przy Cukrowni. Założyli ją Ernest Starzyński i Maksymilian Bugla.

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2022 - organizacja pożytku publicznego MKZ Unia w Raciborzu

Założyciele

Ernest Starzyński żył w latach 1911-1950. Raciborzanin. Uprawiał zapasy i podnoszenie ciężarów (rekordzista Polski – 415 kg w trójboju). Miał trzech synów: Jerzego, Piotra, Franciszeka. Właściciel piekarni, wspomagał ludzi potrzebujących, zatrudniał sportowców (ciężarowców, zapaśników).

Maksymilian Bugla – urodził się w Syrynii w 1912 roku. Zmarł w Raciborzu. Uprawiał zapasy i podnoszenie ciężarów. Był zawodnikiem Siły Chwałowice, TG Sokół II Katowice, Gwiazda Syrynia i Unii Racibórz. W 1936 roku wywalczył tytuł mistrza Polski seniorów. Był organizatorem sportu, m.in. założył też kluby Gwiazda Syrynia, Związkowiec Racibórz, Dąb Brzeźnica. Wychował wielu wspaniałych zapaśników, m.in. Piotra Starzyńskiego i Henryka Skornię. Pracował w Zakładach Elektrod Węglowych w Raciborzu jako kierownik hotelu.

Czytaj więcej!